Dæksøgemaskine Forhandlersøgning

Nyheder

Etablering af realtidssimulering

23. apr. 2020

Toyo Tire Corporation (Hovedkvarter: Itami City, Hyogo kommune: Præsident og administrerende direktør: Takashi Shimizu i det følgende, "Toyo Tire") annoncerer, at de har etableret realtidssimulering og sne-forudsigelsesteknologi ved hjælp af T-MODE-dækudviklingsprocessen, der integrerer CAE1 og AI.SHARED Computer Aided Engineering


Realtidssimuleringsteknologi, der udnytter maskinlæring
I 2000 etablerede Toyo Dæk den originale version af T-mode, en platform til udvikling af bildæk. I juli 2019 annoncerede virksomheden en avanceret, systematiseret version i form af T-MODE, en udviklet process for dækudvikling i bilindustrien. I den konventionelle udviklingsproces indføres designspecifikationer, og der køres en simulering. Designspecifikationerne revideres, og simuleringsprocessen udføres gentagne gange, indtil de beregnede ydeevneværdier når den ydeevne, man sigter efter. Jo hyppigere denne proces skal udføres, jo længere er den samlede procesperiode. Det lykkedes Toyo Tire at integrere data indsamlet fra simuleringer kørt i T-MODE ved at bruge SPDM. Ved at bruge disse data og indtaste designspecifikationerne i systemet er vi i stand til straks at forudsige dækpræstationsværdier via AI. På grund af dette etablerede Toyo Tire en epokegørende realtids simuleringsteknologi. Derudover har Toyo Tire til etablering af denne teknologi etableret fælles forskning med Osaka University³. Der blev udarbejdet et hierarkisk diagram, der transekterer (registrerer måleserier i) dækdesignspecifikationer i overensstemmelse med designskabelses-koncepter Baseret på dette lykkedes det virksomheden at visualisere forholdet mellem dækdesignspecifikationer og dækpræstation ved hjælp af datavidenskabelige metoder. I lyset af denne forbindelse blev maskinlæring implementeret baseret på simuleringsdataene. Derfor gjorde dette det muligt at foretage beregninger på kort tid og foretage præcisionsforudsigelser.
²SPDM: Forkortelse for Simulation Process and Data Management. Dette er et infrastruktursystem, der centralt administrerer forskellige data og deler standardiserede processer.
³Osaka University, Graduate School of Engineering, Department of Mechanical Engineering, fælles forskning med Associate Professor Shintaro Yamasaki, Assistant
Professor Kentaro Yaji, og Professor Kikuo Fujita.

Dækdesign-specifikationer og præstationshierarki-struktur (konceptdiagram)

Sammenligning af rullemodstand med forudsagte og faktiske værdier 44Efter indtastning af designspecifikationer blev der foretaget en sammenligning af forudsagte værdier beregnet i realtid (vandret akse) og faktiske værdier afledt af simuleringer (lodret akse).


Sne-forudsigelsesteknologi
Tidligere etablerede Toyo Tire en metode til at forudsige et dæks trækevne i sne i bestemte typer snekvalitet (frisk sne og sjap). Ved at bruge den nyudviklede basis-simuleringsteknologi fra T-MODE er det imidlertid nu muligt at forudsige et højt præcisionsniveau for et dæks sne-trækkeevne i det aktuelle miljø, hvor det bruges. For at måle forskydningsmodstandskraften5 fra sne i de faktiske brugsbetingelser, modtog Toyo Tire knowhow fra Tokyo University of Marine Science and Technology, Nagaoka University of Technology og National Institute of Technology, Nagano College.6 Der blev foretaget fælles udvikling af målemetoden, og måling blev foretaget. Dette lettede testen udført med et eksperimentelt analysesystem for ringformede forskydningsegenskaber til måling af forskydningskraften, der arbejder mellem dækkets gummi og naturlig sne, under hensyntagen til belastnings- og hastighedsfaktorer under kørsel og bremsning. Med baggrund i dette lykkedes det Toyo Tire at visualisere deformation i blok under kørsel og bremsning i forskellige miljøer, hvor dæk bruges. Dette muliggør korrekt overvejelse af slidbanemønstre, der passer til det miljø, hvor dækkene bruges. Den nyetablerede sneforudsigelsesteknologi vil blive brugt til at udvikle nye produkter.
5Forskydningsmodstandskraft: Dækket, der har en stor blok og dybe riller i kontaktområdet til jorden, trykker sneen ned, og der er modstand fra sneen, når dækket kipper i retning af kontaktområdet.
6Fælles forskning med Toshikazu Fujino, lektor ved Tokyo University of Marine Science and Technology, Masajiro Abe, professor ved Nagaoka University of Technology, og Kenji Yanagisawa, lektor ved National Institute of Technology, Nagano College.

Traktionsanalyse

Deformering af riller ved anvendelse af trækkraft

Toyo Tire sigter mod at fortsætte nøje med at analysere stadigt skiftende markedstendenser for at udvikle produkter, der adskiller sig fra konkurrerende produkter ved at bruge den udviklede T-MODE, mens de fuldt ud udnytter deres unikke ressourcer.

Seneste nyt